SUSPENDAREA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ PENTRU CREDITE CONFORM OUG 90/2022

În data de 29 iunie 2022 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare pentru clienții care întâmpină dificultăți financiare, fiind afectați financiar de situația gravă generată de criza actuală, determinate direct sau indirect de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina.  De asemenea, în 29 iulie 2022 au fost publicate Normele de aplicare ale OUG 90/2022 prin Hotărârea de Guvern nr. 953/2022, precum și Normele de raportare a informațiilor referitoare la expunerile ce fac obiectul OUG 90/2022, prin Ordinul BNR nr. 2/2022.

 

Condiții de eligibilitate ce trebuie să îndeplinite pentru a beneficia de suspendarea obligației de plată, conform OUG 90/2022:
 • Creditul pentru care se solicită suspendarea obligației de plată a fost acordat până la data de 30 aprilie 2022, inclusiv; sunt excluse de la aplicarea OUG 90/2022 facilitățile de credit revolving, de tipul cardurilor de credit sau descoperitului autorizat de cont;
 • Suspendarea obligației de plată poate fi aplicată o singură dată pentru fiecare credit deținut, pentru o perioadă cuprinsă între 1 lună și 9 luni;
 • Vârsta maximă a debitorului, la finalul perioadei de creditare, urmare a  extinderii perioadei actuale de creditare cu perioada de suspendare a obligațiilor de plată, este de maxim 75 de ani împliniți;
 • Creditul pentru care se solicită suspendarea obligațiilor de plată nu a înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării de suspendare obligațiilor de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare obligațiilor de plată;
 • Prezentați o declarație pe proprie răspundere precum că ați fost afectat financiar, direct sau indirect, de situația gravă generată de criza energetica și de războiul dintre Rusia și Ucraina și vă aflați în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, și că:
  a.  nu vă aflați în incapacitate de plată, în sensul în care nu sunteți în măsură să vă achitați obligațiile ajunse la scadență, la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată și nu a fost începută nicio procedură de executare silită împotriva dvs. de către un alt creditor;
  b.    înregistrați o creștere cu minimum 25% a cheltuielilor dvs. medii lunare, că urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării de suspendare a obligațiilor de plată comparativ cu perioada similara a anului 2021;
  c.    la momentul solicitării de suspendare a obligațiilor de plată, să nu fi beneficiat pentru nici unul dintre creditele contractate la KROM INVEST de o soluție de restructurare acordată de către instituție în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a OUG 90/2022.

 

Ce înseamnă amânarea ratelor conform OUG 90/2022?
   • Pentru fiecare credit deținut puteți beneficia o singură dată de o perioadă de suspendare la plată a ratelor scadente reprezentând capital, dobânzi și comisioane, cuprinsă între 1 lună și 9 luni.
   • În perioada de suspendare la plată nu veți mai achita principalul, dobânda și comisioanele. Ca urmare a acestei operațiuni, contractul de credit se va prelungi cu perioada de suspendare solicitată, respectiv cu numărul de luni pentru care ați cerut amânarea la plată.
   • Nu pot fi suspendate la plată liniile de credit.

 

Rata lunară vă creste după expirarea perioadei de suspendare la plată ?

Da, rata lunară poate creste după perioada de suspendare a obligațiilor de plată, astfel:

   • Dobânda datorată pe perioada suspendării obligațiilor de plată vă fi capitalizată la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare

 

Ce trebuie să faceți pentru a beneficia de soluția de suspendare a obligațiilor de plată, conform OUG 90/2022?

Pentru punerea în aplicare a acestei soluții, este necesar că toate părțile contractului de credit (debitor, co-debitor, girant, fideiusor, după caz) să își dea acordul privind suspendarea obligațiilor de plată. De aceea, este necesar ca toate părțile contractului de credit să se prezinte într-o sucursală KROM INVEST, pentru a solicita suspendarea obligațiilor de plată prin completarea și semnarea unei cereri specifice.

 

Până când pot solicita suspendarea obligațiilor de plată, conform OUG 90/2022 ?

Puteți solicita suspendarea obligațiilor de plată a ratelor creditelor dvs. cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor privind raportarea creditelor făcând obiectul OUG 90/2022, respectiv până la data de 29 august 2022, inclusiv. 

 

Ulterior analizei solicitării dvs., veți fi informat cu privire la decizia instituției de suspendare a obligațiilor de plată la datele de contact comunicate de dvs. în cererea de suspendare, pe care o veți completa în sucursalele KROM INVEST.

Suspendarea obligațiilor de plată se va implementa de la data aprobării solicitării dvs. de către KROM INVEST (care poate fi furnizată de instituție în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete din partea dvs.). Dacă în perioada cuprinsă între data solicitării și data aprobării devin scadente obligații de plată aferente creditului conform graficului de rambursare, trebuie achitate de dvs. pentru a nu înregistra restanțe și, implicit, dobânzi penalizatoare. Prima rată suspendată la plată vă fi prima rată cu scadență ulterioară aprobării.

Pentru informații suplimentare despre suspendarea obligațiilor de plată în contextul OUG 90/22, vă așteptăm în sucursalele KROM INVEST IFN S.A. Dacă doriți să ne contactați telefonic pentru informații generale despre suspendarea obligațiilor de plată și condiții de eligibilitate, sunați-ne la 0236 318 827, de luni până vineri, între orele 09:30 și 16:30.

Pentru că ne dorim să vă oferim o soluție adaptată situației în care vă aflați, vă așteptăm în sucursalele noastre. Până la identificarea unei soluții, vă recomandăm să continuați plata ratelor conform graficului de rambursare.